Tuesday 25 May 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

John Deri Fawr oversteps the mark leaving Eileen in danger. Following Gerwyn’s confession, Mark faces getting along with Brynmor or moving out and living alone.

Dydd Mawrth 25 Mai 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mae John Deri Fawr yn mynd cam yn rhy bell gan adael Eileen mewn peryg. Yn dilyn cyffesiad Gerwyn, mae’n rhaid i Mark wynebu cydfyw gyda Brynmor neu symud allan i fyw ar ben ei hun.

(Picture: S4C)

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: