Thursday 27th May 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Colm, at the hospital is worried sick about Charlie and the baby. But he soon puts this to the back of his mind when he discovers what Tadhg has done. What else will life throw at Colm today?

Bobbi Lee, despite herself can resonate with Fia. Fia, aware that Bobbi Lee also left her children when they were young, pleads with her to talk to Niall on her behalf. Will Bobbi Lee do this?

(Picture: TG4)

Fiach gets the better of Rory in cards by studying his facial expressions and knowing when he is lying. He relays this information to Michelle but her mind seems elsewhere. Fiach has a good idea as to where it could be. Does Michelle still have feelings for Rory?

Berni having given Briain his P45 finds herself wondering if she acted too hastily. Will Berni change her mind?

(Picture: TG4)

Déardaoin 27ú Bealtaine 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá Colm cráite le himní san ospidéal faoi Charlie agus an leanbh. Ach ní fada go ndéanann sé dearmad air seo nuair a chloiseann sé faoin méid atá déanta ag Tadhg. Cad eile a thitfidh amach do Cholm inniu?

Ina ainneoin féin, tá Bobbi Lee in ann fadhbanna Fhia a thuiscint. Agus fios ag Fia gur fhág Bobbi Lee a cuid páistí agus iad óg chomh maith, impíonn sí uirthi labhairt le Niall ar a son. An labhróidh Bobbi Lee leis?

Faigheann Fiach an ceann is fearr ar Rory sa chluiche cártaí tríd a aghaidh a scrúdú agus fios a bheith aige go bhfuil bréag á insint aige. Insíonn sé an méid seo do Michelle ach níl sí ag tabhairt mórán airde air. Tá tuairim mhaith ag Fiach cén fáth. An bhfuil mothúcháin ag Michelle do Rory fós?

Agus bata agus bóthar tugtha ag Berni do Bhriain, tá amhras uirthi anois go raibh deifir ró-mhór uirthi. An athróidh Berni a hintinn?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player

Advertisement