Tuesday 1st June 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Mo wakes up in hospital knowing that something is wrong. Believing her baby is alive, she pleads with Colm to take her to see their child. How will Colm break the sad news to her?

Niall is furious that Bobbi Lee went behind his back today. Bobbi Lee tells him why she did, and hopes that Niall will understand. But will Niall see Bobbi Lee’s point of view?

Mack feels terrible for not being there for Mo, and worse still when he discovers she lost the baby. Unable to face her, he finds solace in a bottle. Will Mack be OK?

Tadhg feels huge guilt for causing the death of Mo’s baby. He is persuaded to visit her in hospital, but an encounter with Colm has him feeling worse than he did. Will has Colm said to him?

(Picture: TG4)

Dé Máirt 1ú Meitheamh 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Dúisíonn Mo san ospidéal agus fios aici go bhfuil rud éigint mícheart. Creideann sí go bhfuil a leanbh beo agus impíonn sí ar Cholm í a thabhairt chun a bpáiste a fheiceáil. Conas a inseoidh Colm an scéal uafásach di?

Tá Niall ar buile go ndeachaigh Bobbi Lee taobh thiar dá dhroim inniu. Insíonn Bobbi Lee dó cén fáth a ndeachaigh agus súil aici go dtuigfidh Niall. Ach an bhfeicfidh Niall dearcadh Bobbi Lee?

Airíonn Mack uafásach nach raibh sé ann tacú le Mo agus níos measa fós nuair a fhaigheann sé amach gur chaill sí an leanbh. Ní féidir leis aghaidh a thabhairt uirthi agus ina áit, faigheann sé sólás san ól. An mbeidh Mack ceart go leor?

Braitheann Tadhg fíor-chiontach gurb é ba chúis le bás leanbh Mo. Cuirtear ina luí air cuairt a thabhairt uirthi san ospidéal ach tar éis dó bualadh le Colm, braitheann sé níos measa ná riamh. Cad atá ráite ag Colm leis?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player