Thursday 3rd June 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Vanessa, having always had Fia’s back, soon realises that Fia is struggling to balance work and motherhood. Vanessa worries further when Fia tells her she wants to leave for London soon, and will be taking her son with her. What will Vanessa do?

Colm is trying is hardest to be strong for Mo, but his heart is also breaking for their lost child. Will Colm cope under all the strain?

Sadie, already holding Malachaí in high regard, is further impressed when he protects her from Cóilí Jackie’s wrath. Malachaí, on hearing how Sadie was left nothing in a will, promises to look into it. Is Malachaí Sadie’s knight in shining armor and will Sorcha think the same?

Mack is finding it increasingly hard to cope, and not wanting to deal with his problems, drinks his worries away. But will his drinking manage to get in the way of his living?

(Picture: TG4)

Déardaoin 3ú Meitheamh 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Thacaíodh Vanessa i gcónaí le Fia, ach feictear di anois go bhfuil Fia ag streachailt leis an chothramaíocht cheart a aimsiú idir an obair agus bheith ina máthair. Tagann tuilleadh imní ar Vanessa nuair a insíonn Fia di go dteastaíonn uathi imeacht go Londain go luath agus go mbeidh a mac á thabhairt léi. Cad a dhéanfaidh Vanessa?

Tá Colm ag iarraidh a bheith láidir chun tacú le Mo, ach tá a chroí ag briseadh dá leanbh caillte. An mbeidh Colm in ann an strus a shárú?

Agus meas aici cheana féin do Mhalachaí, téann sé i gcion ar Sadie níos mó arís nuair a chosnaíonn sé ó fhearg Chóilí Jackie í. Nuair a chloiseann Malachaí nár fágadh aon rud do Sadie in uacht, geallann sé di go bhfiosróidh sé é. An é Malachaí slánaitheoir Sadie agus an gceapfaidh Sorcha an rud céanna?

Tá Mack ag streachailt go mór agus mar réiteach ar a chuid fadhbanna, téann sé chun óil. Ach an gcuirfidh an ól isteach ar a shaol?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player