Tuesday 8th June 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Vanessa is worried about Fia taking Liam Óg to London without Niall’s consent. Will she tell Niall?

O’Shea is pleased to discover she will be rewarded for her long standing service in the Gardaí. John Joe wanting to celebrate invites Caoilfhionn to their house for dinner. Will O’Shea and Caoilfhionn finally bury the hatchet?

Tadhg wanting to help Mo in any way he can, sends flowers and food to her house. But when Colm discovers Tadhg sent them, he insists Bobbi Lee take everything back. Will Tadhg ever be forgiven?

Malachaí believes Sadie and Sorcha may have been entitled to some provision when her father died. He vows to look into it further when he crosses with Cóilí Jackie. Should Cóilí Jackie be worried?

(Picture: TG4)

Dé Máirt 8ú Meitheamh 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá Vanessa buartha faoi Fhia ag tabhairt Liam Óg go Londain gan chead Niall. An inseoidh sí do Niall faoi?

Tá áthas ar O’Shea go bhfuil aitheantas á fháil aici do na blianta fada seirbhíse atá tugtha aici do na Gardaí. Tá John Joe ag iarraidh é a cheiliúradh agus tugann sé cuireadh do Chaoilfhionn teacht ‘dtín teach don dinnéar. An mbeidh síocháin idir O’Shea agus Caoilfhionn faoi dheireadh?

Agus é ag iarraidh gach cúnamh a thabhairt do Mo, cuireann Tadhg bláthanna agus bia chuig an teach. Ach nuair a fhoghlaimíonn Colm gurb é Tadhg a sheol iad, deir sé le Bobbi Lee iad a thabhairt ar ais. An maithfear do Thadhg go brách é?

Creideann Malachaí gur cheart go mbeadh Sadie agus Sorcha i dteideal rud éigint nuair a cailleadh a hathair. Geallann sé níos mó tochailt a dhéanamh air nuair a chastar Cóilí Jackie air. Ar cheart imní a bheith ar Chóilí Jackie?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player

Advertisement