Thursday 10th June 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Mo and Colm struggle with their loss. Their hearts breaks as they bid farewell to their tiny baby.

Fia, due to leave for London today, spends some time with Liam Óg. Fia’s heart breaks on having such little time to spend with her little boy. Will she listen to her heart or her head- leave Liam Óg in Ros na Rún or take him with her to London?

O’Shea and Caoilfhionn discuss their past, in the hope they can let bygones be bygones. But O’Shea’s attempts of a reconciliation leads to one getting a slap across the face. But who has slapped who?

Sadie and Malachaí discover their shared interest in Art. Malachaí, impressed with Sadie’s knowledge, and sketch, asks that she draw something for him. Will Sadie impress him further with her sketches?

(Picture: TG4)

Déardaoin 10ú Meitheamh 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Tá Mo agus Colm ag streachailt lena gcailliúint. Tá a gcroíthe briste agus iad ag fágáil slán lena leanbh beag bídeach go deo.

Tá Fia le himeacht go Londain inniu agus caitheann sí roinnt ama le Liam Óg. Tá sí croíbhriste lena laghad ama atá aici le caitheamh lena buachaillín beag. An éistfidh sí lena cloigeann nó lena croí – an bhfágfaidh sí Liam Óg i Ros na Rún nó an dtabharfaidh sí léi go Londain é?

Pléann O’Shea agus Caoilfhionn an méid a tharla san am atá thart agus iad ag súil le síocháin eatarthu. Ach in ainneoin iarrachtaí O’Shea iad a thabhairt ar ais le chéile, faigheann duine acu buile sa phus. Ach cé a thug clabhta don duine eile?

Tuigeann Sadie agus Malachaí go bhfuil suim acu beirt san ealaín. Tá Malachaí tógtha le heolas agus sceitse Sadie agus iarrann sé uirthi rud éigint a tharraingt dó. An rachaidh Sadie i gcion níos mó air lena cuid sceitsí?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player