Tuesday 6th July 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Mo is no longer able to carry the burden of Frances death. Knowing her life will never be the same again , she decides to tell the truth. Is this the end of the road for Mo?

Tadhg is shocked to discover that it was Mo who killed Frances. Will he find it in his heart to forgive her or demand justice?

Berni, wanting a night with no strings attached, invites Briain back to hers. But Briain’s admission of love and longing for her leaves her regretting her decision. Will Briain take no for an answer?

David, wanting to impress Annette with his culinary skills invites her to the B&B for dinner. Will David manage to impress or do Annette’s interests lie elsewhere?

(Picture: TG4)

Dé Máirt 6ú Iúil 2021, TG4, 8:30pm – 9:00pm

Níl Mo in ann ualach bhás Frances a iompar níos mó. Agus fios aici nach mbeidh an saol mar a chéile di riamh arís, beartaíonn sí ar an fhírinne a insint. An bhfuil ceann scríbe scroichte ag Mo?

Tá Tadhg suaite nuair a fhoghlaimíonn sé gurb í Mo a mharaigh Frances. An mbeidh sé in ann é a mhaitheamh di nó an mbeidh sé ar thóir ceartais?

Tá oíche gan choinníoll á lorg ag Berni agus tugann sí cuireadh do Bhriain teacht chuig an árasán. Ach ní fada go dtagann aiféala uirthi nuair a admhaíonn Briain a ghrá agus a dhúil di. An nglacfaidh Briain le diúltú?

Tá David ag iarraidh dul i gcion ar Annette lena scileanna cócaireachta agus tugann sé cuireadh chuig an B&B di don dinnéar. An éireoidh le David nó an bhfuil suim ag Annette i rud éigint eile?

(Picture: TG4)

Catch up on RTE Player and TG4 Player