A new week brings new drama for our friends in Glanrafon with a birthday, a new face and some dodgy goings on.

As Elen and Llŷr’s relationship diminishes it makes things a little awkward between Mali and Efan, who both feel the need to stick up for their parent.

Whether they want to or not, both Jason and Rhys are witness to Barry’s dodgy dealings, and Jason is determined to question him about things, despite Barry’s frustration.

Mali Ann Rees as Rhian Simmonds (Picture: S4C)

It’s Gwenno’s birthday and she’s in great spirits as she enjoys the celebrations. A few surprises throughout the day make her think that all of her family worries are over, but unfortunately the biggest surprise comes at the end of the day, and it’s not a welcome one!

Both Mathew and Philip are looking forward to their cycling race, and both men believe they are going to win.

Wedi i Elen ddweud na all hi ymddiried yn Llŷr eto, mae’n gwneud bywyd yn gymhleth i Mali, sy’n dal mewn perthynas ag Efan, yn enwedig ag yntau’n teimlo rheidrwydd i achub cam ei dad.

Boed yr un ohonyn nhw isio neu beidio, bydd Jason a Rhys yn dyst i fusnes amheus Barry, ac mae Jason yn benderfynol o’i herio am fwy nag un peth er mawr rwystredigaeth i Barry, sydd â digon ar ei blât yn barod.

Diwrnod pen-blwydd Gwenno ac mae hwyliau gwych arni hi wrth iddi hi gael amser wrth ei bodd. Mae sawl syrpreis hyfryd yn ystod y dydd yn ei darbwyllo’n llwyr bod eu problemau teuluol yn y gorffennol, ond yn anffodus mae’r syrpreis mwyaf ar ddiwedd y diwrnod o ddathlu yn ei llorio’n llwyr.

Wedi i Cai dynnu blewyn arall o drwyn Robbie mae’r hogiau ar drywydd dial, ond nid yw cynllun Robbie yn llwyddiannus.

Mae Mathew a Philip yn edrych ymlaen yn eiddgar at eu ras beics a’r ddau’n ffyddiog eu bod am ennill.

Rownd a Rownd airs on Tuesday and Thursday at 8.25 on S4C, and on demand at S4C Clic.