Things become complicated at the Iard as the rest of the family hear of Carwyn’s plans to go to South Africa, and despite putting on a brave face, Gwenno is heartbroken.

Barry is worried about his falling out with Jason, but Dani manages to persuade him to do something to ease the situation.

Elen continues to avoid seeing Llŷr and is adamant that she wants nothing to do with him, but it’s apparent that she is struggling with this decision.

Wrth i weddill y teulu ddod i wybod am gynlluniau Carwyn i fynd i Dde Affrica mae pethau’n mynd yn gymhleth yn yr iard, ac er bod Gwenno’n ceisio ymddangos yn ddewr, yn y bôn, mae hi’n torri ei chalon.

Mae Barry’n parhau i boeni am y gwrthdaro gyda Jason, ond diolch i hwb gan Dani mae’n llwyddo i leddfu’r sefyllfa am y tro.

Parhau i osgoi Llŷr wna Elen gan lynu’n daer at ei phenderfyniad nad ydi hi eisiau dim byd i wneud ag o, ond gwelwn bod y frwydr fewnol yn peri cryn drafferth iddi hi.

Every Tuesday and Thursday 8.25, S4C catch up on BBC Iplayer and S4C Clic

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: