English

Eifion is falsely accused of stealing Tegwen’s purse, but who is the real culprit?

Ffion’s under pressure at school as the rivalry escalates between Arwen and Cai.

Welsh

Mae Eifion yn cael bai ar gam am ddwyn pwrs Tegwen, ond pwy yw’r lleidr go iawn?

Mae Ffion o dan bwysau yn yr ysgol wrth i’r ymryson waethygu rhwng Arwen a Cai.

(Picture: S4C)

Pobol y Cwm airs on S4C at 8pm and you can catch up via BBC Iplayer and Clic from S4C