English

Mark is left reeling after finding the stolen goods. While eavesdropping on a private conversation, Guto learns that Jaclyn was far from an angel.

Welsh

Mae Mark mewn sioc ar ôl ffeindio’r eiddo gafodd ei ddwyn. Tra’n clustfeinio ar sgwrs breifat, mae Guto yn dysgu fod Jaclyn yn bell o fod yn angel.

Cast

 • Aled Llŷr Thomas as Tyler
 • Aled Pugh as Gerwyn
 • Arwel Davies as Eifion
 • Arwyn Davies as Mark
 • Bethan Ellis Owen as Ffion
 • Donner Edwards as Britt
 • Dyfan Rees as Iolo
 • Gareth Jewell as Dylan
 • Lauren Phillips as Kelly
 • Llinor ap Gwynedd as Gwyneth
 • Lois Meleri-Jones as Tesni
 • Nel Hannah as Arwen
 • Nia Caron as Anita
 • Owain Huw as Guto
 • Rhys ap Hywel as Jason
 • Siw Hughes as Kath
 • Sue Roderick as Cassie
 • William Thomas as Brynmor

Pobol y Cwm airs on S4C at 8pm and you can catch up via BBC Iplayer and Clic from S4C

Advertisement