Christmas in Cwmderi is always full of surprises – some good and some bad! But this year there will be a very special present for fans of Pobol y Cwm as two familiar faces return to the Cwm – Dai a Diane Ashurst (Emyr Wyn a Victoria Plucknett).

When Kelly’s Christmas day doesn’t go to plan, will she regret turning to an old friend for comfort?

A certain gift brings new tensions to the White family and things turn nasty between Eifion and Tyler.

Jason and Kelly try to move on from yesterday’s events, but is Kelly hiding something?

Sioned retrieves some of her old toys for Huwi John, but something about this makes Eileen feel uneasy. Bonding over their grief, DJ and Sioned begin to understand each other once again.

Gaynor has had enough of Hywel’s laziness and is determined to take matters into her own hands.

We bid farewell to one of the residents of Cwmderi as Eifion (Arwel Davies) leaves under a cloud.

Christmas Day 25 December, 8.00-9.00pm
Monday – Wednesday, 27-29 December 8.00pm

Mae Nadolig yng Nghwmderi yn pob tro llawn sypreisis – da a drwg! Ond mae anrheg Nadolig go arbennig i ffans Pobol y Cwm dros y Nadolig wrth i ddau wyneb cyfarwydd iawn dychwelyd i’r Cwm sef Dai a Diane Ashurst (Emyr Wyn a Victoria Plucknett).

Wrth i’w chynlluniau Nadolig fynd ar chwâl, a fydd Kelly’n difaru troi at hen ffrind am gysur? Mae un anrheg arbennig yn arwain at wrthdaro mawr yn nheulu’r Whites ac mae pethau’n mynd yn flêr rhwng Eifion a Tyler.

Mae Jason a Kelly’n ceisio symud heibio cawlach diwrnod Nadolig, ond a yw Kelly’n cuddio rhywbeth?

Aiff Sioned i nôl rhai o’i hen deganau i Huwi John, ond mae rhywbeth am hyn yn gwneud i Eileen deimlo’n chwithig. Wrth i’r ddau rannu eu galar, mae ‘na obaith y gall DJ a Sioned ddeall ei gilydd unwaith eto.

Mae Gaynor wedi cael digon ar ddiogi Hywel ac yn benderfynol o drefnu rhywbeth cyffrous.

Rydym yn dymuno ffarwel i un o drigolion Cwmderi wrth i Eifion (Arwel Davies) gadael o dan gwmwl.

Dydd Nadolig 25 Rhagfyr, 8.00-9.00yh
Nos Lun – Nos Mercher, 27-29 Rhagfyr 8.00yh

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: