Tuesday, August 15th, 2023 on S4C at 8:00pm

Beth fydd ymateb Sioned pan gyfaddefa DJ am yr hyn ddigwyddodd yn y Deli? Caiff Cai ymweliad annisgwyl gan Sion, sy’n benderfynol o gynnig cefnogaeth iddo, ond ydy Cai’n barod i dderbyn?

How will Sioned react when DJ admits what happened at the Deli? Cai recieves an unexpected visit from Sion, who’s determined to support him, but is Cai ready to accept his help?

Wednesday, August 16th, 2023 on S4C at 8:00pm

Gwylltia Gwern pan geisia Jinx ennyn ychydig o faddeuant ganddo. Oes ganddo fwriad i ddial? Mae Griffiths yn camddeall cymhelliant Sion wrth iddo chwilio am rhywle i rentu…

Jinx’s efforts to earn Gwern’s forgiveness only anger him further. Does he want revenge? Griffiths misunderstands Sion’s intentions in his search for somewhere to rent…

Thursday, August 17th, 2023 on S4C at 8:00pm

Penderfyna Kelly dreulio ychydig o amser gyda Jinx er mwyn ceisio gwella ei hwyliau, ond a fydd hi’n difaru? Tra ar y ffordd i Lundain, ymbilia Arwen ar Ffion i droi yn ôl i Gwmderi ar ôl derbyn neges ddychrynllyd gan Gwern…

Kelly decides to spend some time with Jinx to cheer him up, but will she regret it? On their way to London, Arwen begs Ffion to turn back to Cwmderi when she receives an alarming text from Gwern…

Catch up on all the Cwmderi drama on iPlayer and Clic

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

Leave a Reply

%d bloggers like this: