Thursday, August 17th, 2023 on S4C at 8:00pm

Penderfyna Kelly dreulio ychydig o amser gyda Jinx er mwyn ceisio gwella ei hwyliau, ond a fydd hi’n difaru? Tra ar y ffordd i Lundain, ymbilia Arwen ar Ffion i droi yn ôl i Gwmderi ar ôl derbyn neges ddychrynllyd gan Gwern…

Kelly decides to spend some time with Jinx to cheer him up, but will she regret it? On their way to London, Arwen begs Ffion to turn back to Cwmderi when she receives an alarming text from Gwern…

Catch up on all the Cwmderi drama on iPlayer and Clic

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

Leave a Reply

%d