Tuesday, August 22nd, 2023 on S4C at 8:00pm

Emergency services race against the clock to get to Cwmderi and a secret is revealed.

Mae’r gwasanaethau brys yn rasio yn erbyn y cloc i gyrraedd Cwmderi ac mae cyfrinach yn cael ei datgelu.

Wednesday, August 23rd, 2023 on S4C at 8:00pm

Dani is faced with a difficult decision and Delyth decides to connect with someone from her past.

Mae penderfyniad anodd yn wynebu Dani ac mae Delyth yn penderfynu cysylltu â rhywun o’i gorffennol.

Thursday, August 24th, 2023 on S4C at 8:00pm

Ffion finally gets some answers about what’s been causing the blackouts. Gaynor becomes envious of Cheryl’s popularity, but she gets an idea about how to boost her own.

O’r diwedd mae Ffion yn cael rhai atebion am yr hyn sydd wedi bod yn achosi’r blacowts. Mae Gaynor yn dod yn genfigennus o boblogrwydd Cheryl, ond mae hi’n cael syniad sut i roi hwb iddi hi.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

Leave a Reply

%d