Tuesday, September 19th, 2023 on S4C at 8:25pm

Mae ffrindiau Efan yn dal i chwilio amdano, ac mae Mali’n benderfynol y daw o i’r golwg rhywbryd. Dydi Cai a Caitlin ddim mor obeithiol tra mae pryderon eraill yn mynd â bryd Robbie. Mae Arthur wedi prynu anrheg iddo’i hun ond mae’n llwyddo i wneud traed moch o bethau fel arfer. Mae’n troi am gysur at Jason – sydd yntau’n llawn problemau ei hun. Mae Dani’n rhan o’r un broblem, ond mae’r cyngor mae Jason a hithau’n ei gael i geisio’i datrys yn wahanol iawn.

Efan’s friends are busy trying to find him, and Mali is determined that they will be successful. Cai and Caitlin don’t share her positivity, whilst Robbie has other things on his mind. Arthur has treated himself to a gift, but manages to mess things up – once again! He turns to Jason for some consolation, but he has his own problems! Dani shares the same problem as Jason, but the advice they both receive is quite different.

Catch up on all the drama in Rownd a Rownd via S4C Clic and BBC iPlayer

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: