Thursday, September 14th, 2023 on S4C at 8:25pm

Ar ôl i Rhys a Trystan ddyweddio maent yn edrych ymlaen i rannu’r newyddion da, ond nid yw pawb mor hapus ag y byddent yn ei ddisgwyl. Wrth i newyddion mawr gyrraedd gan Carwyn o Dde Affrica, bydd Vince yn canfod ei hun mewn dyfroedd dyfnion rhwng cyn- wr a gwraig, tra bydd ymateb Anest a Iestyn yn dra gwahanol i’w gilydd. A thra nad yw Owain yn mwynhau bod yn ôl yn yr ysgol, nid yw Kelvin yn mwynhau ei waith yn Bytholwyrdd ‘chwaith, a chaiff ei demtio i wneud rhywbeth annoeth.

Following their recent engagment, Rhys and Trystan are both looking forward to sharing their news, but unfortunately not everyone shares their excitement. As news arrives from Carwyn in South Africa, Vince finds himself in a sticky situation and torn between ex-husband and wife, whilst Anest and Iestyn’s reaction to the news are very much different. Owain is not enjoying his time back at school and Kelvin is not enjoying his new job at Bytholwyrdd, so much so that he is tempted to do something that he could regret.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: