Tuesday, September 12th, 2023, on S4C at 8:25 pm.

Wedi haf hir a braidd yn drafferthus mae trigolion Glanrafon yn ceisio dod i drefn. Daw tro ar fyd yn y caffi wrth i greadigaeth lliwgar Mel gael ei ddatgelu a gwelwn bod Robbie wrthi’n torri cwys newydd, cyffrous. Hwyliau gwahanol iawn sydd yn nhy Elen wrth i gymhlethdod sefyllfa Efan barhau, ac mae cydymdeimlad Sian yn peri mwy fyth o loes i Llyr. Gwelwn nad ydi pethau wedi bod yr un fath ers y tan ddechrau’r haf, ac mae ei ol i’w weld yn ddifrifol yn nhy Dani a Rhys. Mae Rhys yn trio ei orau glas i roi’r cyfan y tu ol iddo, ond does dim sicrwydd y bydd yn llwyddo i wneud hynny.

After a long and troublesome summer, the residents of Glanrafon are trying to get back to normality. Things are about to change at the cafe as Mel reveals her colourful new creation, and Robbie begins his new adventure as a business student. Things aren’t as chirpy at Elen’s house as Efan’s complicated situation continues, and Sian’s sympathy towards them makes Llyr feel extremely guilty. Over at Dani’s house it is clear that things have not been the same since the fire at the beginning of the summer, and despite trying his best to put the whole awful situation behind him, Rhys struggles to do so.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: