Will there be any return to normality? (S4C)

The drama in Glanrafon returns on Tuesday, September 12th, 2023, on S4C at 8:25 pm.

Wedi haf hir a braidd yn drafferthus mae trigolion Glanrafon yn ceisio dod i drefn. Daw tro ar fyd yn y caffi wrth i greadigaeth lliwgar Mel gael ei ddatgelu a gwelwn bod Robbie wrthi’n torri cwys newydd, cyffrous. Hwyliau gwahanol iawn sydd yn nhy Elen wrth i gymhlethdod sefyllfa Efan barhau, ac mae cydymdeimlad Sian yn peri mwy fyth o loes i Llyr. Gwelwn nad ydi pethau wedi bod yr un fath ers y tan ddechrau’r haf, ac mae ei ol i’w weld yn ddifrifol yn nhy Dani a Rhys. Mae Rhys yn trio ei orau glas i roi’r cyfan y tu ol iddo, ond does dim sicrwydd y bydd yn llwyddo i wneud hynny

After a long and troublesome summer, the residents of Glanrafon are trying to get back to normality. Things are about to change at the cafe as Mel reveals her colourful new creation, and Robbie begins his new adventure as a business student. Things aren’t as chirpy at Elen’s house as Efan’s complicated situation continues, and Sian’s sympathy towards them makes Llyr feel extremely guilty. Over at Dani’s house it is clear that things have not been the same since the fire at the beginning of the summer, and despite trying his best to put the whole awful situation behind him, Rhys struggles to do so.

Thursday, September 14th, 2023 on S4C at 8:25pm

Ar ôl i Rhys a Trystan ddyweddio maent yn edrych ymlaen i rannu’r newyddion da, ond nid yw pawb mor hapus ag y byddent yn ei ddisgwyl. Wrth i newyddion mawr gyrraedd gan Carwyn o Dde Affrica, bydd Vince yn canfod ei hun mewn dyfroedd dyfnion rhwng cyn- wr a gwraig, tra bydd ymateb Anest a Iestyn yn dra gwahanol i’w gilydd. A thra nad yw Owain yn mwynhau bod yn ôl yn yr ysgol, nid yw Kelvin yn mwynhau ei waith yn Bytholwyrdd ‘chwaith, a chaiff ei demtio i wneud rhywbeth annoeth.

Following their recent engagment, Rhys and Trystan are both looking forward to sharing their news, but unfortunately not everyone shares their excitement. As news arrives from Carwyn in South Africa, Vince finds himself in a sticky situation and torn between ex-husband and wife, whilst Anest and Iestyn’s reaction to the news are very much different. Owain is not enjoying his time back at school and Kelvin is not enjoying his new job at Bytholwyrdd, so much so that he is tempted to do something that he could regret.

(S4C)

Episodes air on Tuesdays and Thursdays, but if you missed it, iPlayer and S4C Clic have you covered with catch-up.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: