Wednesday, September 20th, 2023 on S4C at 8:00pm

Sut fydd Mathew yn torri’r newyddion i Rhys bod rhaid iddynt ganslo’r gwyliau i Ibiza’ Gyda’r achos llys yfory, rhanna Dani ei gofidion gyda Jinx – beth fydd ddyfodol Gwern.

How will Mathew break the news to Rhys that they have to cancel the holiday to Ibiza’ With the court case tomorrow, Dani shares her worries with Jinx – what will Gwern’s future look like.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: