Thursday, September 21st, 2023 on S4C at 8:00pm

Datgela Dani fod Gwern wedi pledio’n euog yn y llys. Rhwng y ddadl yn APD a gweld Jinx yn mwynhau gyda Dani, mae Jason wedi corddi. A fydd e’n penderfynu derbyn cynnig Howard wedi’r cyfan.

Dani reveals that Gwern has pleaded guilty. Jason is rattled after seeing Jinx and Dani enjoying each other’s company, will he accept Howard’s offer after all.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

Leave a Reply

%d