Tuesday, September 26th, 2023 on S4C at 8:25pm

Mae pethau sy’n gwneud bywyd yn haws wastad yn bethau i’w croesawu, a phan mae Mali’n cael app fydd yn hwyluso rhedeg y car trydan, fe fyddai rhywun yn meddwl y byddai hynny’n newyddion da i Kelvin. Mae’n ddiwrnod trist i Cai a Caitlin heddiw, ac er nad yw’n mynd ymhell, bydd yn eithaf chwithig gadael Cai yn y neuadd. Mae’n gyfle iddo ddechrau ar gyfnod newydd yn ei fywyd a gwneud ffrindiau newydd – ond rhywun o’i orffennol yw’r peth mwyaf diddorol ddaw ar ei draws heddiw.

You would think that Mali finding an app that helps to manage the hiring of the eco car would be music to Kelvin’s ears… but that isn’t the case. It’s a big day for Cai and Caitlin today as he heads off to university. It’s a chance for him to make new friends, but it’s someone from his past that sparks his interest.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

Leave a Reply

%d bloggers like this: