Thursday, September 28th, 2023 on S4C at 8:25pm

Pan gaiff Llyr wybod gan Cai bod hwnnw’n amau ei fod wedi gweld Efan, mae’n rhaid iddo weithredu. Er mai tref fechan yw Llandudno, mae hi’n troi i fod yn dref fawr iawn pan mae rhywun yn chwilio am rywun sydd mor benderfynol o sicrhau nad oes neb yn dod o hyd iddo. Chwilio am nod yn ei fywyd mae Jason ac mae’n dod o hyd i un annhebygol iawn.

When Llyr hears that Cai may have seen Efan, he has to act quick. Although Llandudno is only a small town, it seems very big for Llyr when trying to find someone that is determined not to be found. Jason is searching for a purpose in his life, and decides on a very unexpected task.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

Leave a Reply

%d