Monday No Aaron/Robert/Liv
Tuesday Aaron/Liv No Robert
Wednesday Aaron/Robert/Liv
Thursday 1 No Aaron/Robert/Liv
Thursday 2 No Aaron/Robert/Liv
Friday No Aaron/Robert/Liv

Monday No Charity/Vanessa
Tuesday No Charity/Vanessa
Wednesday Charity No Vanessa
Thursday 1 Charity/Vanessa
Thursday 2 Charity No Vanessa
Friday No Charity/Vanessa

Monday-Friday No Harriet

Monday No Cain/Moira
Tuesday No Cain/Moira
Wednesday Cain No Moira
Thursday 1 Cain/Moira
Thursday 2 No Cain/Moira
Friday Cain/Moira

Monday No Ross
Tuesday Ross
Wednesday Ross
Thursday 1 Ross
Thursday 2 No Ross
Friday No Ross