Welsh

Mae Gaynor yn teimlo’n euog am y rhan chwaraeodd hi yn chwalfa perthynas Kelly ac Ed. Mae DJ yn mynnu arian gan Awyr Iach.

Dydy Rhys ddim yn deall pam nad yw Ffion am ddweud wrth Arwen am eu perthynas. Mae gan Jake gyfrinach am Luned i’w rannu â Guto.

Mae Guto yn poeni bod Jake yn dweud y gwir am Luned felly mae’n gofyn wrthi’n blaen i esbonio ei hun.

Mae Kelly yn awyddus i ailafael ar ei bywyd ond ydy hi yn ceisio gwneud gormod yn rhy fuan? Mae Gwern yn diflannu.

Mae Britt yn dychwelyd adref ond mae Colin yn poeni os yw hi’n ddigon barod i wneud hynny. Mae Sara’n cau drws Awyr Iach am y tro olaf.

Pobol y Cwm
Llun, Mercher & Gwener 8.00; Mawrth & Iau 7.30; S4C
Isdeitlau Cymraeg a Saesneg

English

Gaynor feels guilty for the part she played in the breakdown of Kelly and Ed’s relationship. DJ demands a redundancy pay-out from Awyr Iach.

Rhys can’t understand why Ffion won’t tell Arwen about their relationship. Jake has a secret to share with Guto about Luned.

Guto is worried that Jake is telling the truth about Luned so he confronts her about what he said.

Kelly’s eager to get her life back to normal but is it too much too soon? Gwern disappears.

Britt returns home but Colin is concerned that she might not be ready to do so. Sara shuts Awyr Iach’s doors for the last time.

Pobol y Cwm
Monday, Wednesday & Friday 8.00; Tuesday & Thursday 7.30; S4C
English and Welsh subtitles