The latest going on in Cwmderi…

WELSH

Mae Sioned yn chwilio am y wefr nesa’ drwy archebu cyffuriau. Mae Colin yn siomedig bod Izzy heb ddychwelyd adref i Lwyncelyn.

Mae blinder Britt yn gwneud i Colin gwestiynu os ydi hi wir yn gwella. Ni all DJ ymdopi gydag agwedd Sioned bellach felly mae’n penderfynu gadael Cwmderi.

Mae Guto’n ceisio cael y gorau dros Jake er mwyn ennill cariad Luned yn ôl. Mae Dylan yn ymddwyn yn amheus.

Mae Rhys yn clywed mwy nag yr oedd yn ei ddisgwyl ar dabled Arwen. Mae Gwyneth yn achosi trwbl rhwng Cassie a Kath.

Ar ôl rhybuddio Sionedi i bwyllo, daw Mathew o hyd i gyffuriau yn ei bag, sy’n ei boeni’n ddirfawr. A fydd ail briodas Debbie a Mark yn llwyddiant?

Pobol y Cwm
Llun, Mercher & Gwener 8.00;
Mawrth & Iau 7.30 on S4C

ENGLISH

Sioned searches for another high by ordering some drugs. Colin is dismayed that Izzy still hasn’t returned home to Llwyncelyn.

Britt’s tiredness makes Colin question whether she is getting any better. DJ can’t put up with Sioned’s attitude any longer so he decides to leave Cwmderi.

Guto tries to get the better of Jake to win back Luned’s affections. Dylan is acting suspiciously.

Rhys hears more than he bargained for on Arwen’s tablet. Gwyneth stirs up trouble between Cassie and Kath.

After warning Sioned to calm down, Mathew finds drugs in her bag, which concerns him deeply. Will Debbie and Mark’s second wedding be a success?

Pobol y Cwm
Monday, Wednesday & Friday 8.00;
Tuesday & Thursday 7.30 on S4C