English

Gaynor lays down the law with Tyler and forces him to make a decision on the future of his career. Angharad comes to Cwmderi to build bridges with Gaynor.

Jaclyn decides to confess the truth to the police, which provokes an argument with Dylan, with devastating consequences. Kelly and Jason find comfort in each other’s company.

The new year brings heartbreak to a family in Cwmderi as the situation goes from bad to worse. Eileen struggles with the burden of Jim’s secret and opens up to Sioned.

Dai tries putting a smile on Diane’s face as the new year’s events continue to torture her. Ffion decides to pop the question to Rhys.

Welsh

Mae Gaynor yn rhoi pryd o dafod i Tyler gan ei orfodi i wneud penderfyniad am ddyfodol ei yrfa. Daw Angharad i’r cwm i ennill maddeuant Gaynor.

Penderfyna Jaclyn gyfaddef y gwir wrth yr heddlu, sy’n esgor ar ffrae gyda Dylan â chanlyniadau trychinebus. Daw Jason a Kelly o hyd i gysur yng nghwmni ei gilydd.

Daw’r flwyddyn newydd â thor calon i deulu yng Nghwmderi wrth i’r sefyllfa fynd o ddrwg i waeth. Mae cadw cyfrinach Jim yn mynd yn ormod i Eileen wrth iddi ymddiried yn Sioned.

Ceisia Dai roi gwên ar wyneb Diane wrth i hunllefau’r flwyddyn newydd barhau i’w llethu. Penderfyna Ffion ofyn i Rhys ei phriodi.

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week on S4C.