Welsh

Mae Gaynor yn amheus pan ddiflanna Hywel gydag Angharad gan boeni bod y gorffennol am ailadrodd ei hun.

Penderfyna Izzy adael Llwyncelyn ar ôl un ffrae yn ormod gyda’i Mam.

Aiff straen yr wythnosau diwethaf yn ormod i Gerwyn wrth iddo geisio parhau â bywyd bob dydd.

Caiff Kath ei dal mewn lle lletchwith wrth warchod Greta.

English

Gaynor’s suspicious when Hywel disappears with Angharad and worries that the past will repeat itself.

Izzy decides to move out of Llwyncelyn after an argument with her mother is the final straw.

The stress of the past few weeks pushes Gerwyn over the edge as he tries to get on with everyday life.

Kath is caught in an awkward situation while babysitting Greta.

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week on S4C.