Welsh

Mae Jason yn cynnig cerdded Kelly adre wedi noson hwylus yn y Deri.

Aiff cyfeillgarwch Britt ag Izzy o nerth i nerth.

Gyda DJ yn dynn am eu sodlau, rhaid i Mark a Colin guddio’r coed tân ar frys. Penderfyna Ffion wisgo’r fodrwy ddyweddïo i noson lansio Campfa Rhys.

Dechreua Jaclyn siarad am y tro cyntaf ers y ddamwain gan gadarnhau ei bwriad i Dylan o fynd at yr heddlu.

Caiff Jason fraw pan sylwa y gall Ifan fod mewn perygl gan ei ruthro i’r ysbyty.

Yn dilyn wythnosau hunllefus ers y ddamwain, caiff Diane wybod fod Jaclyn am ei gweld.

Mae Aled yn hapus pan ddengys Tyler ei fod yn poeni amdano.

English

Jason offers to walk Kelly home after an enjoyable evening in the Deri.

Izzy and Britt get on like a house on fire.

With DJ hot on their heels, Mark and Colin must hide the firewood in a hurry.

Ffion decides to wear the engagement ring to the Rhys’s gym launch.

Jaclyn starts talking for the first time since the accident and affirms to Dylan her intention of going to the police.

Jason’s horrified when he realises that Ifan might be in danger and rushes him to the hospital.

Following weeks of despair since the accident, Diane’s told that Jaclyn wants to see her.

Aled’s pleased when Tyler shows a little concern for him.

Pobol y Cwm airs Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday this week on S4C.