Monday 25 January 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As his father refuses to acknowledge Aled as his son, Aled’s anger drives him to do something foolish that he will sincerely regret. Gaynor and Hywel return from holiday to find that Llwyncelyn has been sold.

(Picture: S4C)

Dydd Llun 25 Ionawr 2021, S4C, 8:00

Wrth i’w dad wrthod ei gydnabod fel ei fab, caiff Aled ei yrru i wneud rywbeth ffôl yn ei wylltineb y bydd yn siwr o’i ddyfaru. Dychwela Gaynor a Hywel o’u gwyliau i ddarganfod bod Llwyncelyn wedi’w werthu.