ENGLISH

Monday 25 January 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

As his father refuses to acknowledge Aled as his son, Aled’s anger drives him to do something foolish that he will sincerely regret. Gaynor and Hywel return from holiday to find that Llwyncelyn has been sold.

(Picture: S4C)

Tuesday 26 January 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Whilst Aled hides from the police, many face uncertain futures as a result of his actions. Sioned and DJ’s happy news is all but forgotten as Sioned’s world crumbles around her.

(Picture: S4C)

Wednesday 27 January 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Aled decides to admit everything to the police, but someone tries to keep him quiet. Meanwhile, Tesni admits to her mother that she’s hiding Aled in their home.

Thursday 28 January 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

A familiar face from DJ’s past makes an unexpected return to Cwmderi after hearing of his condition. Tesni’s admiration of Lisa deepens as they partake in a wedding photoshoot together.

WELSH

Dydd Llun 25 Ionawr 2021, S4C, 8:00

Wrth i’w dad wrthod ei gydnabod fel ei fab, caiff Aled ei yrru i wneud rywbeth ffôl yn ei wylltineb y bydd yn siwr o’i ddyfaru. Dychwela Gaynor a Hywel o’u gwyliau i ddarganfod bod Llwyncelyn wedi’w werthu.

Dydd Mawrth 26 Ionawr 2021, S4C, 8:00

Gydag Aled yn cuddio rhag yr heddlu, mae goblygiadau ei weithred yn rhoi dyfodol sawl aelod y cwm yn y fantol. Aiff newyddion hapus Sioned a DJ yn angof wrth i fyd Sioned chwalu o’i chwmpas.

Dydd Mercher 27 Ionawr 2021, S4C, 8:00

Penderfyna Aled ddweud y cwbl wrth yr heddlu, ond ceisia rywun ei gadw’n dawel. Yn y cyfamser, cyfaddefa Tesni wrth ei Mam ei bod yn cuddio Aled yn eu cartref.

Dydd Iau 28 Ionawr 2021, S4C, 8:00

(Picture: S4C)

Mae wyneb cyfarwydd o orffennol DJ yn gwneud dychweliad anniswyl i Gwmderi ar ôl clywed am ei gyflwr. Mae edmygedd Tesni tuag at Lisa’n tyfu wrth i’r ddwy glosio tra’n cymryd rhan mewn sesiwn tynnu lluniau priodasol.

(Picture: S4C)