Tuesday 26 January 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Whilst Aled hides from the police, many face uncertain futures as a result of his actions. Sioned and DJ’s happy news is all but forgotten as Sioned’s world crumbles around her.

Dydd Mawrth 26 Ionawr 2021, S4C, 8:00

Gydag Aled yn cuddio rhag yr heddlu, mae goblygiadau ei weithred yn rhoi dyfodol sawl aelod y cwm yn y fantol. Aiff newyddion hapus Sioned a DJ yn angof wrth i fyd Sioned chwalu o’i chwmpas.

(Picture: S4C)