Wednesday 27 January 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Aled decides to admit everything to the police, but someone tries to keep him quiet. Meanwhile, Tesni admits to her mother that she’s hiding Aled in their home.

Dydd Mercher 27 Ionawr 2021, S4C, 8:00

Penderfyna Aled ddweud y cwbl wrth yr heddlu, ond ceisia rywun ei gadw’n dawel. Yn y cyfamser, cyfaddefa Tesni wrth ei Mam ei bod yn cuddio Aled yn eu cartref.

(Picture: S4C)

Catch up on Pobol y Cwm on S4C Clic.