Thursday 28 January 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

A familiar face from DJ’s past makes an unexpected return to Cwmderi after hearing of his condition. Tesni’s admiration of Lisa deepens as they partake in a wedding photoshoot together.

Dydd Iau 28 Ionawr 2021, S4C, 8:00

Mae wyneb cyfarwydd o orffennol DJ yn gwneud dychweliad anniswyl i Gwmderi ar ôl clywed am ei gyflwr. Mae edmygedd Tesni tuag at Lisa’n tyfu wrth i’r ddwy glosio tra’n cymryd rhan mewn sesiwn tynnu lluniau priodasol.

(Picture: S4C)