ENGLISH

Monday 1 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Dylan worries that his secret will become public knowledge after Aled opened his big mouth to Sioned. Tesni’s gives in to the heat of the moment and attempts to kiss Lisa.

Tuesday 2 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

The situation between Mark and Kath worsens when Mark accuses his mother of more deceit. Jaclyn welcomes Aled with open arms to live at the Parris household.

Wednesday 3 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Eileen voices her fears over Sioned’s relationship as a face from DJ’s past comes to visit him at Penrhewl. Ffion worries when she finds Guto passed out asleep on a bench in broad daylight.

Thursday 4 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Eileen questions DJ when she hears that he’s been meeting his ex. Mark returns to Maes y Deri to find that Kath has dissappeared from Cwmderi.

WELSH

Dydd Llun 1 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Poena Dylan y bydd ei gyfrinach yn dod yn wybodaeth gyhoeddus ar ôl i Aled agor ei geg fawr wrth Sioned. Caiff Tesni ei hudo gan swyn Lisa a thrio’i chusanu.

Dydd Mawrth 2 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Mae ffrae rhwng Mark a Kath yn gwaethygu pan gyhudda Mark ei fam o’i dwyllo unwaith yn ormod. Mae Jaclyn yn agor ei breichiau i groesawu Aled i fyw ar aelwyd y Parris.

Dydd Mercher 3 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Lleisia Eileen ei amheuon am berthynas Sioned pan daw rywun o orffennol DJ i’w weld ym Mhenrhewl. Poena Ffion pan daw o hyd i Guto’n cysgu’n ddiymadferth ar fainc yng ngolau dydd.

Dydd Iau 4 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Mae Eileen yn cwestiynu DJ pan glyw ei fod wedi bod yn cyfarfod ei hen gymar. Dychwela Mark i Faes y Deri i ddarganfod bod ei fam wedi diflannu o’r Cwm.