Rownd a Rownd spoilers: Tuesday 9 – Thursday 11 February 2021

ENGLISH

Tuesday 9 February 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Following her return from Spain, Dani is determined to show everyone that she is now the boss and manages to ruffle a few feathers. Barry is still struggling to find out where Carys has gone. Dylan has to make a decision about a difficult celebration, and Mel is full of enthusiasm for her new plan… but will she have competition’

Thursday 11 February 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Barry and Iestyn manage to trick Dani by helping her with Wyn’s laptop, whilst Dani’s intention to sell her inheritance casts a shadow over Cilbedlam. As Mathew’s frustration increases, once again he turns to his painkillers. The competition to win the café’s delivery service continues between Mel and Jason.

WELSH

Dydd Mawrth 9 Chwefror 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Yn dilyn ei dychweliad o Sbaen, mae Dani yn benderfynol i ddangos i bawb pwy ydy’r bos ac yn llwyddo codi gwrychyn un neu ddau. Mae Barry yn dal i gael trafferth dod i hyd i wir leoliad Carys. Rhaid i Dylan wneud penderfyniad am ddathliad anodd ac mae Mel yn llawn brwdfrydedd am ei chynllun newydd… ond a fydd rhywun yn ei ddisodli’

Dydd Iau 11 Chwefror 2021, S4C, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Llwydda Barry a Iestyn i dwyllo Dani drwy ei helpu gyda cyfrifiadur Wyn, tra mae bwriad Dani i werthu ei hetifeddiaeth yn taflu cysgod dros Cilbedlam. Wrth i rwystredigaeth Mathew gynyddu mae o’n troi unwaith eto at dabledi lladd poen. Ac mae’r gystadleuaeth i ennill cytundeb cludo prydau¿r caffi yn parhau rhwng Mel a Jason.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: