Tuesday 16 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Len’s unexpected visit to Cwmderi threatens to uncover all of Non’s lies and ruin her relationship with Mark for good. Britt returns to find Eileen tending to Colin.

Dydd Mawrth 16 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Mae ymweliad annisgwyl Len i Gwmderi’n bygwth dadorchuddio holl gelwyddau Non a chwalu ei pherthynas gyda Mark. Daw Britt adre i ddarganfod Eileen yn gofalu am Colin.

(Picture: S4C)