Wednesday 17 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Mark and Kath must face up to their mistakes in a bid to save their relationship. Dani’s misunderstanding puts her in a tough situation where she must urgently find extra money.

Dydd Mercher 17 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Mewn ymgais i achub eu perthynas, rhaid i Mark a Kath wynebu eu ffaeleddau. Mae camddealltwriaeth Dani’n ei rhoi mewn sefyllfa anodd ac mae’n rhaid iddi ddod o hyd i arian ychwanegol ar frys.

(Picture: S4C)

Advertisement