Monday 15 February 2021, S4C, 8:00pm – 8:25pm

Izzy’s situation goes from bad to worse as she’s suspended from work after stealing allegations. In the meantime, Colin is on a mission to find out who reported Izzy, but the stress becomes too much for him.

Dydd Llun 15 Chwefror 2021, S4C, 8:00

Mae pethau’n mynd o ddrwg i waeth i Izzy pan gaiff ei gwahardd o’r gwaith yn dilyn honiadau o ddwyn. Yn y cyfamser mae Colin ar dân yn ceisio darganfod pwy sydd wedi cwyno am ei ferch, ond aiff y straen yn ormod iddo.

(Picture: S4C)
Advertisement