Rownd a Rownd spoilers: Tuesday 2 March 2021

Tuesday 2 March 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

The mystery of Iestyn’s disappearance is finally explained, but things go from bad to worse for the family as Anest accuses him of drug dealing. Before the end of the day, all is explained in a totally unexpected manner, whick makes Carwyn a local hero. John is also facing a mystery at the garage as he discovers that someone has broken in to one of the vehicles overnight. John is determined to find out who the culprit is, but it is no mean task. Philip has reached the end of his tether at the cafe following the incident with the hamster and he threatens serious action. He’s frustrated with the lack of customers at the cafe, but not as frustrated as Glenda – and Sophie – by the end of the day things are getting messy in Cilbedlam for a number of reasons.

Dydd Mawrth 2 Mawrth 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Esbonnir dirgelwch diflaniad Iestyn o’r diwedd, ond mae pethau’n mynd o ddrwg i waeth i’r teulu wrth i Anest ei gyhuddo o ddelio cyffuriau. Cyn diwedd y dydd, mae’r cyfan yn cael ei egluro mewn modd hollol annisgwyl, mae whick yn gwneud Carwyn yn arwr lleol. Mae John hefyd yn wynebu dirgelwch yn y garej wrth iddo ddarganfod bod rhywun wedi torri i mewn i un o’r cerbydau dros nos. Mae John yn benderfynol o ddarganfod pwy yw’r troseddwr, ond nid yw’n dasg gymedrig. Mae Philip wedi cyrraedd diwedd ei dennyn yn y caffi yn dilyn y digwyddiad gyda’r bochdew ac mae’n bygwth gweithredu difrifol. Mae’n rhwystredig gyda diffyg cwsmeriaid yn y caffi, ond ddim mor rhwystredig â Glenda – a Sophie – erbyn diwedd y dydd mae pethau’n mynd yn flêr yn Cilbedlam am nifer o resymau.

(Picture: S4C)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: