Thursday 4 March 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Carwyn is regarded as a local hero following the drugs raid, but Iestyn is still sulking after being wrongly accused, and Gwenno isn’t happy that he kept everything a secret.

Dydd Iau 4 Mawrth 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Mae Carwyn yn cael ei ystyried yn arwr lleol yn dilyn y cyrch cyffuriau, ond mae Iestyn yn dal i suddo ar ôl cael ei gyhuddo ar gam, ac nid yw Gwenno yn hapus iddo gadw popeth yn gyfrinach.

(Picture: S4C)
Advertisement