Rownd a Rownd spoilers: Thursday 11 March 2021

Thursday 11 March 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Sophie and Glenda both enjoy a relaxing day at a luxurious spa, but unfortunately their day ends in great embarrassment. Philip manages to relieve some of his staffing problems in a very unexpected way, but a mysterious visitor causes him even more problems. Following a long period of bad feeling at the Iard, the dispute is finally over. Anest believes Iestyn has forgiven her, but unbeknown to his family, Iestyn is only just embarking on a dubious mission…

Dydd Iau 11 Mawrth 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Mae Sophie a Glenda ill dau yn mwynhau diwrnod hamddenol mewn sba foethus, ond yn anffodus mae eu diwrnod yn gorffen mewn embaras mawr. Mae Philip yn llwyddo i leddfu rhai o’i broblemau staffio mewn ffordd annisgwyl iawn, ond mae ymwelydd dirgel yn achosi mwy fyth o broblemau iddo. Yn dilyn cyfnod hir o ddrwgdeimlad yn yr Iard, mae’r anghydfod drosodd o’r diwedd. Mae Anest yn credu bod Iestyn wedi maddau iddi, ond yn anhysbys i’w deulu, nid yw Iestyn ond yn cychwyn ar genhadaeth amheus …

(Picture: S4C)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: