Rownd a Rownd spoilers: Thursday 18 March 2021

English – Rownd a Rownd airs at 20:25 on S4C

Whatever Iestyn has been up to at university, it seems that the authorities are now looking for him and he will soon have to face his problems. Dani has found time to celebrate at Copa and is beginning to enjoy herself on both sides of the bar. Philip isn’t enjoying himself at all ‘ between Mel moaning about needing a replacement for Glenda at the cafe and worries about his health he is finding life very complicated. Mathew is sinking deeper into the pit of painkiller addiction and a visit to th

Saesneg – Rownd a Rownd airs am 20:25 ar S4C

Beth bynnag mae Iestyn wedi bod yn ei wneud yn y brifysgol, mae’n debyg fod yr awdurdodau bellach ar ei ôl. Mi fydd rhaid iddo wynebu ei broblemau a hynny yn fuan. Mae Dani’n ffendio amser i ddathlu yn Copa ac yn cael dipyn o flas ar fod y ddwy ochor i’r bar. Dydi Philip ddim yn mwynhau ei hun o gwbwl, rhwng Mel yn ei blagio am gael rhywun yn lle Glenda yn y caffi a’i amheuon am ei iechyd, mae pethau’n gymleth. Mae Mathew yn suddo’n ddyfnach i bydew ei dabledi poen ac mae ei ymweliad a’r doctor

(Picture: S4C)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: