EnglishThursday 25 March 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

It’s a big day for Mel as she prepares to play an important role in choosing Glenda’s replacement at the cafe. She would have liked to have more support from Philip but his mind is on the parcel that Arthur gave him this morning. After receiving an unexpected gift from Vince, Mathew’s mood has lightened, and Sophie believes that she has stepped up the social ladder following a meeting with Elen. Philip and his new toy make a shocking discovery in the forest.

(Picture: S4C)

Welsh Dydd Iau 25 Mawrth 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Mae hi’n ddiwrnod mawr i Mel yn y caffi wrth iddi baratoi i chwarae rhan flaenllaw mewn dewis olynydd i Glenda. Mi fyddai’n beth da petai Phillip yn cymryd yr holl beth mwy o ddifri ond mae Arthur yn dod â rhywbeth draw iddo yn y bore sy’n mynd a’i sylw i gyd. Wedi iddo gael anrheg annisgwyl gan Vince , mae Mathew mewn hwyliau gwell ac mae Sophie yn meddwl ei bod yn symud i fyny’r ysgol gymdeithasol ar ôl iddi gyfarfod Elen. Mae Philip a’i degan newydd yn gwneud darganfyddiad dychrynllyd yn y go

Rownd a Rownd airs on S4C and catchup is on BBC Iplayer and Clic