English Thursday 1 April 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Spending too much time at Copa is having a detrimental effect on Dani and Iolo has to step in and have a word with her. But obviously, Dani has more to say on the subject! Over at the cafe Philip is still desperate to find someone to help Mel. Glenda is the obvious choice but Philip isn’t sure if he can bring himself to ask her. Sian makes a discovery in the woods that will have a profound effect on her.

(Picture: S4C)

Welsh Dydd Iau 1 Ebrill 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Mae treulio gormod o amser yn Copa yn cael effaith niweidiol ar Dani ac mae Iolo yn gorfod cael gair efo hi. Wrth gwrs, gan Dani mae¿r mwya i ddweud am y peth. Yn y caffi mae Philip dal yn fwg a thân isio cael rhywun i weithio hefo Mel yn y caffi. Glenda yw¿r dewis amlwg ond mae Philip yn amau os all o iselhau ei hun i ofyn iddi. Yn y goedwig mae Sian yn gwneud darganfyddiad digalon fydd yn cael effaith ddwys arni..