Thursday 8 April 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

English

Sian tells Philip that they are unlikely to see the girl who was sleeping rough again and Philip feels relieved, but Sian is obviously worried about her.

Philip has other things on his mind today, namely a new piece of kit that Arthur delivers to the shop and the fact that he is still searching for someone to replace Glenda in the cafe.

When an unusual visitor calls to see Jason at Tŷ Pizza it becomes clear that Iestyn has a problem coming his way, but by the end of the day it is Carwyn who is most disappointed.

(Picture: S4C)

Welsh

Dydd Iau 8 Ebrill 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Yn y siop mae Sian yn dweud wrth Philip ei bod yn annhebyg y gwelan nhw’r ferch a’r babell eto ac mae Philip yn eithaf balch, ond mae Sian yn amlwg yn pryderu amdani.

Problemau o fath arall sydd gan Philip heddiw; mae Arthur yn dod â phecyn newydd iddo i’r siop ac mae’n dal yn chwilio am rhywun i gymryd lle Glenda yn y caffi.

Pan ddaw ymwelydd anghyffredin i weld Jason i’r Tŷ Pizza, daw’n amlwg fod yna broblem ar ei ffordd i Iestyn, ond erbyn diwedd y dydd, Carwyn yw’r un sy’n cael y siom fwyaf.