Thursday 15 April 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

English

Sophie and Elen take the children for a day of adventure which turns out to be a day full of surprises – and Dylan joining them isn’t one of them.

Both Gwenno and Carwyn try to work out why Iestyn wants to leave university by using very different tactics but neither are successful, mostly because Iestyn is incredibly secretive about it all.

And more than one of the village’s residents are eager to help Caitlin, who has been hiding several secrets about herself and her background.

(Picture: S4C)

Welsh

Dydd Iau 15 Ebrill 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Mae Sophie ac Elen yn mynd â’r plant am ddiwrnod o antur ond bydd mwy nag un syrpreis iddynt, ac nid ymddangosiad Dylan yn unig fydd yn achosi hynny.

Wrth i Gwenno a Carwyn drio dod i wraidd pam fod Iestyn isio gadael y coleg, mae ganddynt dactegau gwahanol iawn i ddarganfod y gwir a hyd yn oed wedyn mae’n gwestiwn a fyddant yn cyrraedd unrhyw le ag Iestyn mor gyfrinachol am bopeth.

Ac mae mwy nag un o drigolion y pentref yn ceisio helpu Caitlin, sy’n celu sawl cyfrinach amdani’i hun a’i chefndir.