Thursday 22 April 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

English

Dani is having a little difficulty trying to sort out her new estate and Barry comes to her rescue and it seems that both have forgotten any past disagreements.

Caitlin and Sian are also becoming friendlier and the youngster finally agrees to meet up with the appropriate authorities to ask for help.

Mathew’s dependence on painkillers pushes him to ask Vince for some help and when Iolo hears about Mathew’s extreme behaviour he decides to confront him, but Mathew isn’t willing to admit the truth to Iolo – or himself.

(Picture: S4C)

Welsh

Dydd Iau 22 Ebrill 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Wrth i Dani geisio cael trefn ar ei hetifeddiaeth daw Barry i’r adwy a tybiwn bod y ddau wedi hen anghofio unrhyw anghytuno a fu yn y gorffennol.

Closio hefyd mae Caitlin a Sian wrth i’r ferch ifanc bengaled gytuno o’r diwedd i fynd at yr awdurdodau priodol er mwyn chwilio am gefnogaeth.

Yn sgil ei ddibyniaeth ar dabledi lladd poen mae Mathew yn gwthio Vince i weithredu’n ysgeler.

Daw Iolo i wybod am ymddygiad eithafol Mathew ac mae’n ei wynebu, ond nid yw Mathew yn fodlon cyfaddef y gwir i gyd i Iolo nac iddo fo ei hun.