Thursday 29 April 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

English

As Iolo and Vince’s suspicions become stronger, Mathew refuses to acknowledge that he has a problem. Despite their worries, the boys are willing to leave Mathew alone and not intervene for the time being.

Dani receives some good news about the sale of Wyn’s house but following Barry’s advice she considers taking more risks.

Despite Gwenno’s advice, Carwyn and Iestyn’s relationship continues to deteriorate, but this doesn’t seem to bother Iestyn as he’s drawn towards Barry Hardy’s dark life.

(Picture: S4C)

Welsh

Dydd Iau 29 Ebrill 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Wrth i amheuaeth Iolo a Vince godi mae Mathew yn ystyfnigo ac yn gwrthod cydnabod bod ganddo broblem. Er bod yr hogiau yn poeni maen nhw’n fodlon gadael llonydd i Mathew a pheidio ymyrryd am y tro.

Caiff Dani newyddion gwych ynglŷn â gwerthiant tŷ Wyn ond wedi gair i gall gan Barry mae hi’n ystyried mentro mwy.

Er i Gwenno geisio rhoi cyngor i Carwyn, dirywio gwna ei berthynas gydag Iestyn. Ond gwelwn nad ydi hynny’n poeni dim ar Iestyn wrth iddo gael ei dynnu mwy a mwy i fyd ysgeler Barry Hardy.

By Eastieoaks

Soap news Spoilers and reviews

%d bloggers like this: