Thursday 6 May 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Things take an unexpected turn in the café and Glenda will have to ask Sophie for a favour, but she’ll probably regret it by the end of the day.

As Kelvin convinces himself that Mel is expecting a baby, old fears arise, but he is given wise advice by Terry.

A problem arises for Sian when Caitlin refuses to go to the hostel and she – along with John – has to sacrifice things in order to try to persuade her.

Dydd Iau 6 Mai 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Mae pethau’n cymryd tro annisgwyl yn y caffi a bydd Glenda’n gorfod gofyn ffafr i Sophie ond mae’n debyg y bydd hi’n difaru hynny erbyn diwedd y diwrnod.

Wrth i Kelvin berswadio’i hun fod Mel yn disgwyl babi, bydd hen ofnau yn codi ond caiff gyngor doeth gan Terry sy’n ei arwain at y goleuni.

Bydd problem yn codi i Sian pan fo Caitlin yn gwrthod mynd i’r hostel a bydd hi – a John yn ei sgîl – yn gorfod aberthu er mwyn trio’i pherswadio.

(Picture: S4C)